DiscObservacions: Barcelona (Consta cobla de la Generalitat) Ten. J. Coll