Ballada


LLoc: Plaça del Doctor Robert
Data: 10/21/2001
Hora:
Població: Sabadell
Observacions: 18:30; La Nova Vallès