Concert


LLoc: Pavelló del Pujoló
Data: 3/21/2021
Hora: 17:30
Població: Taradell
Observacions: Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona