Concert


LLoc: Pla de la Catedral
Data: 10/25/2020
Hora: 11:15
Població: Barcelona
Observacions: Cobla Berga Jove