Ballada


LLoc: Carrer Nou de cal Font
Data: 8/26/2019
Hora: 22:00
Població: Igualada
Observacions: Cobla Ciutat de Terrassa