DiscObservacions: Cobla: Badalona; Autor: Tomās Gil Mmebrado