Obra: Foix: poeta sarrianenc        Autor: Sagué i Camó, Tomàs

Particel·les disponibles a
Entitat Contacte Num.reg
A.C.F. Barcelona Cedit a Músics per la cobla. (arxiu@acfbarcelona.cat) 113-4493