Obra: Si tu em fessis un petó        Autor:Boix i Galís, Eliseu

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Aplec de Cobles  2   1967   (CANIGO CANI 1002 M (CANI-3-S))  
Cobla Amoga  0   1967   Amoga (CANIGO CA 12)