Obra: L'amic Roure        Autor:Candille i Roquefort, Aime

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Catalogne, les plus belles sardanes  0   1992   Combo-Gili i Perpinyŕ; la 19 i 21 estan canviades (ARION ARN 64.092)  
Sardanas de siempre  0   1981   Combo Gili (ARION Hispavox S 60.674)  
The sardana of Catalonia  0   1976   Combo Gili (ARION 6.23006AO)