Obra: Eramprunyà        Autor: Blay i Màñez, Joan Josep

Particel·les disponibles a
Entitat Contacte Num.reg
Cobla Jovenívola de Sabadell coblajovenivola@gmail.com 896
A.C.F. Barcelona Cedit a Músics per la cobla. (arxiu@acfbarcelona.cat) 111-4421