Obra: La farŕndula del Brugent        Autor:Bosch i Codina, Jesús

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Concurs Vila d'Amer  0   11/7/2015   Ciutat de Girona (44.1 15113-CD)