Obra: A la Verge de Queralt        Autor: Castells i Nolla, Adela

Particel·les disponibles a
Entitat Contacte Num.reg
Ramon Julià ramonjulia.m@gmail.com
A.C.F. Barcelona Cedit a Músics per la cobla. (arxiu@acfbarcelona.cat) 131-5327