Obra: La berbena del Pla        Autor:Oliveras i Guillamet, Narcís

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Aplec de Cobles  2   1967   (CANIGO CANI 1002 M (CANI-3-S))  
MGSG  0  
 
Els Montgrins  
Montpelier  0   1995   Els Montgrins (CANIGO CA 9)  
10 sardanes d'aplec  0   1982   Cobla: Bofills (APOLO ETTE-20)