Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
150 anys de la Tenora. 13 tenores solistes  0   1/5/2000   Cobla de Cambra de Catalunya (TVC DISC CD-1021-03)  
Agustí Borgunyó (1894-1967)  0   19/10/2001   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0191-02)  
Antoni Català i Vidal  0   2004   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0380-02)  
Antoni Juncà i Soler  14   2019   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1373)  
Cobla de Cambra de Catalunya  0   1998   Cobla de Cambra de Catalunya (TVC DISC CD-1015-03)  
Eduard Martí i Teixidor 10.2  0   2013   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1125)  
Enric Casals: un tresor oblidat  0   2002   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0252-02)  
Fèlix Martínez i Comin  0   13/11/2008   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0753-02)  
Francesc Basil i Oliveras (1905-1975)  71   2006   Cobla de Cambra (PICAP 91.0466-02)  
Francesc Pujol i Pons  0   2018   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1346)  
Honorat Vilamanyà i Serrat  0   2005   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0418-02)  
Integral Juli Garreta  2   2017   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1291)  
Joan Manen i Planas 11.1  0   2013   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1129)  
Joaquim Serra  3   2005   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0410-02)  
Joaquim Serra i Corominas  2   1/10/2003   Cobla de Cambra de Catalunya. Director: Jesús Ventura (PICAP 91.0332-02)  
Joaquim Serra i Corominas. Obra Simfònica i per a dues cobles  10   2012   Cobla de Cambra de Catalunya i Sant Jordi (CM de MC 993/C o PICAP 91.10)  
Joaquim Serra i Coromines. Musics per la cobla 8.1  4   2007   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0539-02)  
Josep Maria Ruera i Pinart  0   2010   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0932)  
Josep Maria Vilà i Gandol  0   26/4/2002   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.0196-02)  
Josep Serra i Bonal (1911-1918)  4   2021   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 911504)  
Josep Serra. Les sardanes per a cobla. Antologia  2   2020   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 911493)  
Josep Serra. Les sardanes per a cobla. Antologia  3   2020   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 911482)  
Juli Garreta i Arboix  3   2015   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 91.1215)  
La cobla i l'Orquestra  0   2012   Cobla Simfònica Catalana i Orquestra Simfònica del Vallès (DISCMEDI BLAU DM 4957-02)  
La música dels ballets de manuel Cubeles  0   2021   Cobla de Cambra de Catalunya  
Les deu de sardana  0   1999   Cobla de Camara de Catalunya (TVC DISC CD-1017-03)  
Les sardanes per a cobla. Juli Garreta (1875-1925)  0   2019   Cobla de Cambra (PICAP 91.1375)  
Manuel Oltra. Sardanes  0   1/12/1999   Cobla de Cambra de Catalunya (CM de MC CD 992/C)  
Música simfònica per a dues cobles  0   2000   Cobla de Cambra de Catalunya (CM de MC CD 993/C)  
Pep Ventura. La música romàntica a Figueres  4   3/2/2018   Cobla de Cambra de Catalunya (Generalitat de Catalunya 978-8)  
Primer esclat: entre la saba empordanesa i els fruits del modernisme  1   2003   Cobla de Cambra, Autor: Joaquim Serra (PICAP)  
Sardanes d'Agustí Borgunyó  0   1/4/2000   Cobla de Cambra de Catalunya (PICAP 43.022-2001)