Obra: Maria Dolors        Autor:Marcó i Blanch, Roc

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Sardanes de lluïment de tible  0   2016   Vila de la Jonquera. Tible solista: Roc Marco  
Un tomb per l'Albera  0   2014   Vila de la Jonquera (la 7 diu per error Font Vella) (44.1)