Obra: En Vador i la Maria        Autor:Puig i Fornis, Joan

Enregistraments
Títol Volum Data Observacions
Ses sardanes  0   2014   Autor: Joan Puig i Fornis. Diverses cobles (Música Global 84300098784)